Dr. Takács Tibor

1977. 07.18-án születtem Budapesten. Egyetemi tanulmányaimat 1999-2005 között végeztem a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán ahol 2005-ban általános orvosként diplomáztam. 2008-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki-és Informatikai Karán szereztem meg másoddiplomámat, mint egészségügyi mérnök. 2011-ben sebészet, majd 2014-ben érsebészet szakvizsgát, ugyanebben az évben tudományos doktori (PhD) fokozatot szereztem.

2005 óta dolgozom a Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Klinikai Központ, Sebészeti Klinikán, 2018 óta egyetemi adjunktusi beosztásban. 2012 óta az érsebészet osztályon dolgozom, mellette általános sebészeti teendőket is ellátok.

A betegellátás mellett oktatási tevékenységet is folytatok. Részt veszek a rezidensképzésben, orvostanhallgatóknak tartok sebészet gyakorlatokat magyar és angol és nyelven. Tagja vagyok a Magyar Sebész Társaságnak, és a Magyar Angiológiai- és Érsebészeti Társaságnak és az Európai Érsebészeti Társaságnak.

Dr. Takács Tibor